Get Adobe Flash player

 

 O SZKOLE

 

 

szkola1

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM.  KS. STEFANA   KARD. WYSZYŃKIEGO

PRYMASA TYSIĄCLECIA

W  RĄBIENIU

 

SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DZIECKU

 

    ·  Nasza placówka jest położona w dobrym punkcie komunikacyjnym

     ·      W naszej szkole każdy uczeń ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości

     ·         Realizowane są przez nauczycieli innowacje pedagogiczne oraz autorskie programy

     ·    W szkole działa wiele różnorodnych kół zainteresowań i każdy pasjonat znajdzie sobie ciekawe zajęcia

     ·        Prowadzone są również zajęcia wyrównawcze, aby zapewnić wszystkim uczniom optymalne warunki rozwoju

     ·        Potrafimy dobrze przygotować młodzież do następnego etapu kształcenia

     ·        Stosujemy nowoczesne metody dydaktyczne, aktywizujące uczniów

     ·        Absolwenci naszej szkoły kontynuują naukę w wybranych, niejednokrotnie najlepszych, gimnazjach

 

NASZA SZKOŁA:

-               dobrze uczy każdego ucznia

-                ocenia sprawiedliwie

-               uczy myśleć i rozumieć świat

-                rozwija społecznie

-                pomaga wierzyć w siebie

-              przygotowuje do przyszłości

-                jest bezpieczna i przyjazna

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA:

 

Uczniowie szkoły , pod opieką swoich nauczycieli, zorganizowali wiele ciekawych i atrakcyjnych imprez, akcji i uroczystości szkolnych:

- akcje : „Sprzątanie świata”, „Szlachetna paczka”, „Podaj łapę”, „Spełniamy marzenia” itp.

- uroczystości związane z Dniem Patrona

- Dniem Babci i Dziadka

- Ślubowanie klas I

- Wigilia szkolna

- Jasełka

- Okolicznościowe imprezy klasowe.

 

Wychowankowie naszej szkoły osiągają sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych :

- czołowe miejsca w międzyszkolnych zawodach pływackich, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju, piłce nożnej, koszykówce oraz w wielu innych turniejach.

 

Ponadto nasi uczniowie uczestniczą i osiągają sukcesy w wielu konkursach :

- konkurs wiedzy o Patronie

- konkursy  ortograficzne

- konkurs języka angielskiego

- konkurs czytelniczy

- konkursy  matematyczne

- konkurs : „Orientuj się i licz”

- konkursy plastyczne

- konkurs : „Jestem bezpieczny na drodze”,

 

międzyszkolnych:

- laureaci w ogólnopolskim konkursie Humanistycznym

- laureaci w ogólnopolskim konkursie: „Kangur matematyczny”

- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie:„Alfik Matematyczny 2011” i humanistycznym: „Skowronek”

- I i II miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim: „Świerszczykowe wierszyki”

- wyróżnienia w wielu konkursach organizowanych przez Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży w Aleksandrowie Ł.

- I miejsce w konkursie literatury dziecięcej; czołowe miejsca w Powiatowym Konkursie Ortograficznym

 

W  naszej szkole uczeń może:

 

     ·        czuć się miło i bezpiecznie

    ·        rozwijać wszelkie swoje zainteresowania

     ·        korzystać z biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki, hali sportowej

     ·      uczestniczyć w zajęciach teatralnych, matematycznych, komputerowych, plastycznych, językowych

    ·        uczestniczyć w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego

    ·       uczestniczyć w wielu projektach realizowanych w szkole

    ·       tworzyć i redagować gazetkę: „W naszym mrowisku”

    ·       mieć wpływ na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim

 

Uczestniczymy w projektach:

·          „Cała Polska czyta dzieciom”

·          „Szkoła bez przemocy”

·          „SKO – Bank Polski”

·          „Przez doskonalenie i rozwijanie – do sukcesu” (projekt unijny dla klas I-III )

·        „Dobry start (projekt unijny dla klas IV-VI)

·        „Problemy Globalnego Południa”

·        „Drugie dno wody” (ekologiczne)

 

W czasie wolnym uczestniczymy w:

·        zajęciach wyrównawczych

·        kołach  zainteresowań

·        zajęciach  komputerowych

·        zajęciach z pedagogiem

 

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania, poznają piękno przyrody oraz historię naszego kraju podczas wielu organizowanych wycieczek, warsztatów, wyjazdów na Zielone Szkoły itp.