Get Adobe Flash player

 

Pedagog szkolny: Patryk Sztelak pok. nr 10

 

Godziny pracy  :

 Poniedziałek    1000 - 1400

Wtorek           1200 - 1700

Środa             730 - 1130

Czwartek        1200 - 1700

 Piątek            900 - 1300

 Zainteresowanych rozmową lub udzieleniem pomocy zachęcam również do kontaktu przez dziennik elektroniczny.

Gdzie szukać pomocy – wybrane instytucje pomocowe

 

Nazwa instytucji

Adres

Trudności w nauce i  wychowawcze

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznaw Aleksandrowie Łódzkim

Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6, tel. 505 - 363 - 525

Zaburzenia zachowania i emocji, ADHD, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu

     Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci,  Młodzieży i ich Rodzin

Łódź, ul. Aleksandrowska 159, tel. 42 652-92-14

Profilaktyka uzależnień

—  Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień PTZN

 

Łódź, ul. Kościuszki 48, tel. 42 632 - 78 - 43

 

 

—  SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią

Łódź, ul. Piotrkowska 67, tel. 42 632-75-40

 

 

—   Profilaktyczno- Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM„

Łódź, ul. Jaracza 40, tel. 42 630-03-73, 42 630-21-54

—  Poradnia Młodych Punkt Konsultacyjny w Łasku,

Łask, ul. Żeromskiego 14, tel. 607-040-420

—  Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień od Środków Odurzających,

Skierniewice ul. Staszica 20, tel. 46 833-04-46

 

      SPZOZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 

Wieruszów ul. Kępińska 53, tel. 62 78-40-017

 

       Poradnia Leczenia Uzależnień (dla dorosłych)

Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1, tel. 42 712-12-82

Trudna sytuacja rodzinna, materialna

      Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6, tel. 42 712-16-11

Przemoc domowa

      Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6, tel. 42 712-16-11

      Komisariat Policji

Aleksandrów Łódzki, ul Piotrkowska 10/12, tel. 42 712 44 53

      Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia”

tel. 22 668-70-00

      Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Łódź, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 630 11 02

Całodobowa bezpłatna infolinia pomocowa
Fundacja ITAKA tel. 800-080-222
Cyberprzemoc

tel. 116-111 (dla dzieci)

tel. 800-100-100 (dla rodziców i nauczycieli)

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE W KLASACH I - III

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE W KLASACH IV – VIII

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ