Get Adobe Flash player

Godziny otwarcia biblioteki w roku szlonym 2017/2018:

godziny

Uwaga! - KONKURS

Regulamin BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Regulamin KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW (ZAŁĄCZNIK   nr 1    I   nr 2)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Lista książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Zwycięzcy konkursu na plakat reklamujacy biblioteke szkolną lub zachęcajacy do czytania

 

 "Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"

chińskie przysłowie

 Biblioteka szkolna dzięki zgromadzonym książkom, czasopismom, zbiorom audiowizualnym, stosując właściwe sobie formy, metody i środki pracy służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Historia biblioteki szkolnej jest ściśle związana z powstaniem i rozwojem szkoły. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej to wydany w 1920 roku utwór „Słoneczko”.

Do 2007 r. biblioteka była zlokalizowana w niewielkim pomieszczeniu za jadalnią, co utrudniało uczniom korzystanie z jej zasobów. Kiedy wybudowano halę sportową, zbiory biblioteczne zostały przeniesione do nowego, nieco bardziej przestronnego pomieszczenia w tzw. łączniku, tuż przy Izbie Patrona Szkoły.

W bibliotece gromadzone są:

  • książki dla uczniów – podręczniki, lektury, literatura młodzieżowa, literatura piękna, literatura popularnonaukowa,
  • książki dla nauczycieli – literatura pedagogiczna i metodyczna,
  • czasopisma,
  • kasety video, płyty CD,
  • publikacje i opracowania nauczycieli,
  • dokumenty szkoły, m.in.: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki.

Uczniowie mają wolny dostęp do półek i możliwość korzystania z Internetu.

Cyklicznie odbywają się wystawki okolicznościowe, m.in.: Halloween czy Święto Zmarłych, Kardynał Wyszyński – patron mojej szkoły, Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocne obyczaje, konkursy tematyczne oraz cieszące się dużą popularnością tzw. konkursy błyskawiczne, które kształcą umiejętność korzystania ze słowników.

Redagowana jest gazetka ścienna Skąd my to mamy?  

Tradycją stało się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas I. Uczniowie oglądają inscenizację przygotowaną pod opieką nauczyciela bibliotekarza przez uczniów klas starszych, otrzymują pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Biorą również udział w konkursie na najpiękniejszą zakładkę do książki.

Biblioteka szkolna to miejsce, które nie tylko gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory. Dla wielu naszych uczniów jest to miejsce, gdzie w swobodnej atmosferze mogą znaleźć radość z czytania, często po prostu wyciszyć się i odpocząć.

 Prawa i obowiązki czytelników określone są w regulaminie biblioteki. 

 b-1

 

b-2

  

b-3

 

b-4